quote image
"Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken."

(Lao-Tse)

OPSTelLINGEn  ANTWOORDEN EN INZICHTEN

Regelmatig houdt Kroon-cc familieopstellingen, waarbij inzichten en antwoorden op levensvragen en dilemma's inzichtelijk worden gemaakt door het weergeven van de situatie in de ruimte, met behulp van representanten. Hoewel de naam anders doet vermoeden, hoef je niet je familie mee te nemen. Ook kunnen hele andere vraagstukken dan familiekwesties via deze vorm van coaching behandeld worden.

Uitgangspunt bij opstellingen is dat ieder mens onderdeel is van meerdere systemen. In elk geval van zijn familiesysteem, ook wel 'het gezin van herkomst' genoemd, en door zijn leven heen van diverse andere systemen. Het (dis)functioneren van die systemen is van directe invloed op je persoonlijke leven, je werk, de keuzes die je al dan niet maakt en de beslissingen die je al dan niet neemt. Opstellingen geven daarover antwoorden en inzichten.

Andere systemen zijn: een bedrijf of organisatie, jouw afdeling op het werk, een sportteam, de buurtbewoners; alle groepen waar je deel van uitmaakt. Het werken met opstellingen heet 'Systemisch werk'. Familieopstellingen zijn een onderdeel van dit werk. 

Hoe gaat het in zijn werk

Je stelt een vraag over jouw specifieke situatie. Vervolgens worden de betrokken personen - ook jijzelf - vertegenwoordigd door representanten, de andere deelnemers, die zich opstellen in de ruimte.  Door te kijken naar de dynamiek die zich vervolgens in de opstelling laat zien, krijg je meer inzicht in de achtergrond van je vraag en wordt duidelijk waar (of bij wie) de ingang ligt tot de oplossing. Dat kan heel verrassend zijn.

FamOpst Kroon-cc bloemIn systemisch werk gelden een aantal wetmatigheden. De begeleider zorgt ervoor dat de opstelling zich goed kan ontplooien en onderzoekt hoe de natuurlijke orde - dus zonder de 'verstrikking' - in de opstelling hersteld kan worden. Dit heeft een helende werking op zowel de vraagsteller, als de betrokkenen binnen diens systeem.

Naast personen kunnen ook abstracte zaken gerepresenteerd worden door de deelnemers: de beide kanten van een dilemma, een thema, een land van herkomst, een frustratie, een communicatiestoornis, de afdeling op je werk, een angst of een verlangen.

Voorbeelden van wat mensen hebben opgesteld

- Mijn hele leven bots ik al met mijn oudste broer en ik wil weten waardoor dat komt.
  Ik zou willen dat het anders was.
- Ik sta nu voor de keuze: of een baan in mijn vakgebied met zekerheid en routine,
  of een nieuwe richting inslaan met een aantrekkelijke opleiding waar ik veel zin in heb.
  Waar doe ik goed aan?
- Mijn vader ziet me niet staan. Ik wil het begrijpen.
- Ik voel me een buitenstaander en vraag me af hoe ik meer onder de mensen kan zijn. 
- Op mijn werk ervaar ik vaak spanning. Hoe kan ik dat oplossen.
- Ik zoek een partner, maar tref steeds de verkeerde.
- De last van een geheim drukt zwaar op me; wat kan ik doen?
- Sinds mijn vader drie jaar geleden is gestorven kan ik me niet meer vrolijk voelen.
  Ik wil dat weer kunnen.
- Ik heb een eigen bedrijf en twijfel waar ik mijn focus het beste kan leggen.

Wat levert het op

- inzicht in de eigen, persoonlijke situatie
- concrete antwoorden, oplossingen
- inzicht in de drijfveren van anderen
- duidelijkheid over het eigen aandeel c.q. de eigen invloed
- verbeterd of hersteld contact
- duidelijkheid over de nu te nemen stappen
- soms geweldige opluchting, omdat het achterliggende verhaal anders blijkt dan altijd
  gevreesd werd
- kennis van de belangrijkste basisprincipes voor een gezond systeem

Mijn persoonlijke ervaring

Toen ik zelf voor het eerst met familie-opstellingen in aanraking kwam, vond ik het een opluchting dat ik zelf niks hoefde uit te leggen. Het hing niet van mij af of 'het wel goedkwam'. Het ging niet om analyseren en argumenten bedenken. Ik hoefde alleen maar mijn vraag te stellen, en de oorzaak en oplossing kwamen in de opstelling vanzelf naar boven. Omdat niemand van de representanten de verdere achtergrond van de situatie kende -want dat is bij opstellingen niet nodig en zelfs niet wenselijk- hoefte ik me niet opgelaten te voelen, last te hebben van schuld- of schaamtegevoelens, of klem te zitten in loyaliteit naar de familieleden die binnen mijn vraag betrokken waren.

Meer weten?

Heb je zelf een vraag waar je meer duidelijkheid over zou willen hebben, of ben je nieuwgierig geworden en wil je eens een opstelling bijwonen? Neem dan contact op. Er zijn regelmatig opstellingen in Amersfoort en Bussum.

 

©2019 Kroon-cc | Kroon-cc is aangesloten bij de NVNLP.